Uforutsett hendelse
Opprettet: 28.11.2022 08:29 Oppdatert: 05.12.2022 09:00

28/11: Noen ansatte har problemer med å logge inn i MinTid i dag. Problemet er meldt til leverandøren.

29/11: Det er fortsatt problemer og vi venter på en løsning fra leverandøren.

30/11: Det er fortsatt noen som har problemer. Det oppfordres til å melde fra via NTNU Hjelp, gjerne via "Administrative tjenester" -> "Min Tid" og så velge skjema som heter "Spørsmål om Min Tid". Da går saken rett til Tjenestesenteret.

1/12: Problemene skal nå være løst, men hvis noen fortsatt får opp feilmelding må dette meldes til Tjenestesenteret