Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.10.2016 13:31 Oppdatert: 18.10.2016 07:08

En konfigurasjonsfeil førte til at ca 24.000 e-postadresser forsvant fra brukere i kjernen i dagens synk.

Feilen medførte blant annet:

  • at ansattlister på eksternweb ble svært mangelfulle
  • innsida-tilgang krever e-post 
  • Mangelfult personsøk

Feilen er rettet og manuelle synker er kjørt.
Vi feilsøker videre for å sikre at det ikke blir etterslep av problem pga. dette.

Om det oppdages feil på ansattlister eller personsøk som kan være relatert til denne feilen, vennligst meld dette inn til orakel@ntnu.no