Uforutsett hendelse
Opprettet: 02.11.2016 08:45 Oppdatert: 22.11.2016 09:39

Oppdatering 15.11

Synken har gått 14/11 uten feil.
Dette kommer av symptom-retting, ikke at hovedproblemet er løst.

Oppdatering 07.11

Synkroniseringen er fortsatt inaktiv.
Vi venter på endringer i måten data frasendes leverandør for å sikre stabil synkronisering.

Oppdatering 03.11

Synkronisering av data er midlertidig stoppet inntil vi får rettet feilen.

Oppdatering 02.11

Dataflyten gikk ikke i natt, vi har prøvd å rette feilen manuelt uten hell.

Leverandør har satt ressurser på å rette feilen.

--
Dataflyten fra økonomisystemet PAGA til kjernen har siden fredag stått stille.

I hovedsak vil vi oppleve feilen ved at:
Personer som er opprettet i PAGA siden fredag er enda ikke synkronisert til brukerdatabasen BAS og har ikke fått opprettede brukere.

Feilen er identifisert og feilmeldt til leverandør som har satt ressurser på saken.