Ferdig
14.05.2024 12:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 14/5 mellom kl. 12:00 og 21:00 i Bygg 7 – Bygg 10 på Dragvoll. 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet. Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.