Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.11.2016 15:15 Oppdatert: 04.11.2016 09:15

‘Min Tid’ i Pagaweb gir feilmelding 500 Server Error.

Feilen er feilmeldt til bluegarden. Oppdatering følger ved retting, rettetid er foreløpig uvisst.