Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.11.2016 08:54 Oppdatert: 15.11.2016 12:34

Oppdatering:

Det var ca 25,000 mail som ble sperret, siste mail ble frisluppet 21:59

--
Feil i en spamfilter-regel førte til at all ekstern e-post fikk unormal høy spam-faktor, det oppsto 10:37 og ble rettet 13:17

E-post som ble holdt pga. feilen frislippes 13:17, pga. mengden må en nok påregne en del kø før all mail er sendt.