Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.11.2016 10:16 Oppdatert: 15.11.2016 11:34

Oppdatering:

Alle kjente saker tilknyttet denne feilen er nå løst.

Om dere fortsatt opplever manglende tilganger kan dette være fordi systemet du bruker trenger en av og pålogging for å oppdatere tilgangene dine. 

--
Vi har avdekket en feil i dataoverføringen som henter tilganger fra brukerdatabasen. 

Dette kan slå ut ved at enkelte brukere mister tilganger som; Tilgang til remoteapps på farm.ntnu.no, møterom og biler i exchange, tilgang til nettverksdisker og lagringsområder. 

Feilen oppsto i en oppdatering av brukerdatabasen mandag 07/11. Vi jobber nå med å rulle tilbake denne endringen. 
Enkeltsaker som knyttes til denne feilen sendes til orakel. Disse vil i stor grad få svar via svarmal siden denne feilen ikke løses manuelt, men ved at dataflyten rettes.
Ingen tilganger er fjernet i brukerdatabasen, tilganger vil derfor bli gjenopprettet automatisk når dataflyten går som den skal.