Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.11.2016 14:32 Oppdatert: 28.11.2016 09:38

Oppdatering 15:50

Pagaweb er nå tilgjengelig.

--
Pagaweb gikk ned rundt 15:15, systemansvarlige & leverandør og jobber med retting.