Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.12.2016 09:03 Oppdatert: 21.12.2016 14:06

Oppdatert onsdag 21/12

Feilen skyldtes gjenbruk av fødselsNR i FS og Alumni, dataoverføringen har gått som normalt i natt og dataen er derfor oppdatert og klar før nedstenging 22.des ift fusjonsovergangen.

--
En feil i dataoverføringen har hindret dataflyt til kjernen.

Feilen er kjent, og vi jobber med løsning.

Kjernen er en sentral integrasjonsmotor og database for NTNU.