Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.02.2017 10:00 Oppdatert: 20.02.2017 09:06

20.02 Friskmeldes

13:15 Blackboard har nå vært oppe i ca 40 minutter uten å gå ned.

Vi har ennå ikke mottatt offisiell friskmelding fra leverandør, men systemet ser ut til å kunne brukes.

-----

11:35 Leverandøren tar ned systemet for full restart. Melder at det vil være utilgjengelig i ca 30 minutter

-----

Blackboard er for tiden nede.

Leverandør er varslet og de jobber med saken.