Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.02.2017 11:42 Oppdatert: 20.02.2017 08:44

12:35

Leverandøren melder at Office365 nå skal være stabilt.

En endring fra leverandøren forårsaket feilen, men dette er nå rettet.

-----

Office365 er ustabilt.

Bruker sliter med å logge inn og det er tregt hvis en kommer inn.

 

Leverandør er varslet og jobber med saken