Uforutsett hendelse
Opprettet: 08.03.2017 14:30 Oppdatert: 28.03.2017 06:20

27.03
Problemet med oppsett av studentepost (IMAP-klienter) anses som over. 

Saken ble eskalert til MS, men en gjennomgang av hendelser den siste tiden hos studentoraklene viste at det ikke var kommet nye henvendelser.

Det ble gjort testing fra flere klienter og feilen lot seg ikke fremprovosere igjen.
Det er også verifisert av noen som opprinnelig hadde problemet - Det har ikke vært noen problem med dette i det siste hos noen av dem.

Saken er derfor avsluttet hos MS, uten av vi har funnet noen årsak til at det skjedde. Så får vi heller ta den opp igjen om det oppstår på nytt.

-----

20.03
Vi sliter fremdeles med oppsett av IMAP mailklienter for studenter. Våre egne systemer er sjekket, og vi har nå søkt bistand fra Microsoft for å løse dette.

-----

Studentorakel mottar mye henvendelser om at oppsett av NTNU mailkonto i diverse mailklienter ikke lenger fungerer. Problemet ser ut til å ha oppstått iløpet av helgen.

De får tilgang til mail via webmail (https://innsida.ntnu.no/o365) men blir låst ute grunnet feiling i autorisering fra samtlige mail-klienter.

Workaround blir webmail mens vi undersøker feilen.
Foreløpig kan vi ikke se noe galt i AD, Exchange og O365.