Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.04.2017 08:37 Oppdatert: 25.04.2017 08:52

09:40
Etter en times jobbing er pålogging BAS er nå i orden igjen.

-----

Det er for øyeblikket ikke mulig å logge på BAS. Når en prøver får en feilmelding.  Dataflyt er på saken og vi håper det straks er tilgjengelig igjen.