Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.05.2017 14:57 Oppdatert: 19.05.2017 08:46

Det er problemer for noen brukere med betalingsløsning for print.

Det kommer feilmelding "Communication Error" ved forsøk på å gjennomføre betaling

Det jobbes for å løse problemet