Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.05.2017 12:57 Oppdatert: 22.06.2017 08:02

Det er sporadisk problemer med betaling med enkelte kort.
Hos noen blir beløp reservert på konto men printkvote blir ikke økt. 
Reservasjon forsvinner etter et par dager.

For de dette gjelder bes de bruke annet kort inntil videre
-----


Det er problemer for noen brukere med betalingsløsning for print.

Det kommer feilmelding "Communication Error" ved forsøk på å gjennomføre betaling

Det jobbes for å løse problemet