Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.07.2017 08:45 Oppdatert: 31.07.2017 08:51

09:30 Farm er i orden igjen.

En restart av en server hjalp.

Det er gjort avsjekk mot flere personer og tjenester og alle bekrefter at det fungerer igjen.

-----

Det er problemer med pålogging FARM for flere brukere.

Vi jobber for å løse problemet, men vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta.