Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.08.2017 14:47 Oppdatert: 15.08.2017 08:25

Dato 10.08
08:20 Integrasjonen mellom TIA og Blackboard nå er oppe og går igjen men går noe tregere enn normalt.

Det jobbes med å utbedre hastigheten. Brukere skal imidlertid ikke oppleve noe treghet eller forsinkelse i systemet.

Dato 09.08
10:00 Det er fremdeles problemer med TIA.
TIA-problemene forårsaker treghet på Innsida/Eksternweb og andre tjenester som bruker TIA som feks Blackboard.

-----

15:00 Tia er stabil og fungerer som normalt.

-----

Det oppleves noe ustabilitet med hensyn på tilgjengelighet fra TIA.

Når det er tilgjengelig er imidlertid data som leveres korrekte.

Problemet kan oppleves i alle tjenester som bruker TIA.

Det jobbes for å løse problemet.