Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.08.2017 08:10 Oppdatert: 15.08.2017 06:23

Dato 10.08
08:20 Integrasjonen mellom TIA og Blackboard nå er oppe og går igjen men går noe tregere enn normalt.

Det jobbes med å utbedre hastigheten. Brukere skal imidlertid ikke oppleve noe treghet eller forsinkelse i systemet.

---

Det er problemer med overføring av data til Blackboard.

Dette medfører at nye brukere ikke får logget på og at eksisterende brukere ikke får opp nye emnepåmeldinger.

Vi jobber for å finne løsning.