Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.08.2017 08:51 Oppdatert: 25.08.2017 06:51

14:10 

Innsida friskmeldes.
Det er gjort tiltak som har gjort og tjenesten er overvåket siden ca kl 11.

Konklusjonen er  at vi nå er tilbake til normalt tjenestenivå.

---

Det er problemer med Innsida for tiden.

Det oppleves treghet og utilgjengelighet ved forsøk på å aksessere den
Det jobbes med dette fra IT.