Ferdig
14.09.2017 17:00 - 22:00

I forbindelse med konsolidering av fillagring på NTNU skal de gamle fellesområdene (Q:, W: og O:) for tidligere HiAls flyttes til ny plassering.

Mal-området (L:) og fellesområdet for studenter (N:) avvikles.

 

Når skjer det?

 

Flyttearbeidet utføres torsdag 14/9-17 mellom klokken 17.00 og 22.00. Fellesområdene vil ikke være tilgjengelig mens arbeidet pågår.

Hva du må gjøre

Windows

Dersom du har en Windows-PC som er administrert av IT-avdelingen må du restarte PCen når du kommer på jobb fredag 15/9. IT-avdelingen tar seg av resten, og du vil finne fellesområdene der du er vant til å finne dem.

Mac

Dersom du bruker Mac må du koble til fellesområdene på den nye plasseringen. Les hvordan på Innsida:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Koble+til+nettverksomr%C3%A5de+med+Mac+OS+X

Gammel plassering  -> Ny plassering

\\laks.hials.no\felles -> \\felles.ansatt.ntnu.no\hials\felles

\\laks.hials.no\prog -> \\felles.ansatt.ntnu.no\hials\prog

\\hyse.hials.no\adm-felles -> \\felles.ansatt.ntnu.no\hials\adm-felles

 

Merk at du må bruke NTNU-brukernavn når du kobler til ny plassering.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no, tlf 735 91 500)