Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.09.2017 09:13 Oppdatert: 15.09.2017 10:13

Flere opplever å bli kastet ut av Innsida, med beskjed om at de må logge inn igjen.

Vi overvåker situasjonen og prøver å finne ut hvorfor dette skjer.