Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.09.2017 09:47 Oppdatert: 15.09.2017 10:12

Det er en feil i Blackboard som gjør at studenter kun får levert ETT vedlegg når de skal levere svar på oppgaver/øvinger.

Det kan se ut som du kan legge ved flere, men kun den første kommer med.

Løsningen for bruker er å zippe filene slik at de kan levere flere filer der det er nødvendig.