Uforutsett hendelse
Opprettet: 15.09.2017 08:11 Oppdatert: 21.09.2017 10:31

Enkelte ansatte har problemer med ustabilitet på Skype for Business-samtaler i dag. Dette oppleves som om samtalen brytes etter kort tid. IT-avdelingen jobber med saken i samarbeid med leverandør.