Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.10.2017 09:29 Oppdatert: 20.10.2017 10:36

1215 Alt OK

---

Kl 1200 blir det ca 10-15 minutter ustabilitet i trådløsnettet på Kalvskinnet grunnet nødvendig restart av nettverksutstyr.

Kun noen av de trådløse basestasjonene vil gå ned, men brukerne kan oppleve ustabilitet i dette tidsrommet.