Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.10.2017 06:32 Oppdatert: 30.10.2017 09:17

13:15 Da er alle fellesområder igjen tilgjengelige.

---

10:30 Fellesområdene er nå på vei tilbake ett etter ett.
Dette skjer alfabetisk, og den holder nå på med OD.

---

Det er flere meldinger fra personer som har problemer med å nå diverse filområder.

Vi jobber med å finne ut av problemet