Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.11.2017 08:24 Oppdatert: 14.11.2017 07:21

09:30 I orden igjen

---

Det er for øyeblikket noen problemer med MiniCal-portlet på eksternweb.Problemet er på 1 av 3 noder, slik at ikke alle vil merke feilen