Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.12.2017 07:28 Oppdatert: 11.12.2017 08:38

12:30
Nett på studentby Bloksberg skal være oppe igjen

---

11:40
Det meste av nettverksutsyr er oppe igjen.

Jobber med utskiftning av noe defekt utstyr på bl.a studentbyer Berg og Bloksberg.
IDI: lan-itv458-354 nede. Her arbeider IDI med strømtilførselen

---

10:50 
Nett: Fortsatt endel nettverksutstyr som ikke er oppe igjen. Vi har stort fokus på å få det opp igjen og alle ressurser er ute for å feilrette.

Skrivere: De fleste skal være i orden nå. Det kan være enkeltskrivere som ikke er slått på igjen etter strømstansen.

---

09:40 Strømbruddet ser ikke ut til å ha fått alvorlige følgefeil.
Noen nettverksswitcher trenger håndspåleggelse og noen skrivere har falt ut av skriverkø.

Begge disse er det nå aksjon på og vi forventer at alt er tilbake til normalt om kort tid.

---

08:35 Strømmen skal være tilbake men det jobbes med å få bl. annet nettverksutstyr opp igjen.

---

En massiv Strømstans over store deler av byen forårsaker problemer. Gjelder blant annet Gløshaugen.

Vi jobber for å få oversikt over problemene.