Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.01.2015 08:51 Oppdatert: 17.02.2015 14:53

Noen Outlook-klienter har problemer med å vise ny epost i Innboks. IT-avdelingen jobber med problemet. 

I mellomtiden kan du bruke https://mail.ntnu.no eller mobile enheter.

Det finnes også en workaround, se Innsida.