Uforutsett hendelse
Opprettet: 28.12.2017 09:03 Oppdatert: 03.01.2018 09:34

14:30 Da skal nett være oppe igjen på Kalvskinnet. En sentral nettverkskomponent (router) tålte ikke strømbruddet så dagen har gått med til å omkonfigurere.

---

11:25 Strømmen er nå tilbake, men noe av vårt nettutstyr ser ut til å ha blitt rammet. Det jobbes med dette nå.

---

På grunn av et større strømbrudd i området Ila-Kalvskinnet har vi noen strømproblemer i våre lokaler på Kalvskinnet.

Strømproblemer rammer nett

Det jobbes med å få alt opp igjen