Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.03.2018 13:19 Oppdatert: 24.04.2018 10:25

24.04 : Det jobbes fremdeles med ny løsning.
---

Folk opplever for tiden problemer med å laste internettsider når de kjører via VPN (f.eks hjemmefra)
Det jobbes for å lage en ny og bedre løsning på dette.

I mellomtiden finnes det en workaround som gjør at det virker.

Workaround:
Når du starter VPN: endre tilkoblingsadresse fra 
sslvpn.ntnu.no til
sslvpn1.ntnu.no eller sslvpn2.ntnu.no
Trykk Connect som vanlig og skriv passord