Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.03.2018 12:19 Oppdatert: 22.05.2018 12:07

Noen opplever problemer med å bruke NTNUs VPN-løsning. 

IT-avdelingen jobber med å etablere en ny vpn-løsning. Fram til denne er på plass anbefaler vi følgende fremgangsmåte:

Når du starter VPN: endre tilkoblingsadresse fra sslvpn.ntnu.no til en av følgende:

  • sslvpn1.ntnu.no
  • sslvpn2.ntnu.no

Trykk Connect som vanlig og skriv passord.

 

Vi beklager uleiligheten og takker for tålmodigheten.