Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.04.2018 16:21 Oppdatert: 17.04.2018 08:44

Vi har for tiden problemer med utskrift av pdf-dokumenter fra Acrobat.
Vi jobber for å finne årsak.

Workaround:
Åpne pdf-fila i annet kompatibelt program 
ex: Chrome og skriv ut derfra