Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.04.2018 06:15 Oppdatert: 27.04.2018 08:04

9:49 

Innsida er i ferd med å stabilisere seg og virker for de fleste, men det gjenstår fortsatt noe arbeid før tjenesten er tilbake i normal drift.

----

Det er problemer med Innsida.

Det jobbes med å løse feilen.