Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.04.2018 09:06 Oppdatert: 27.04.2018 07:53

11:10 www.ntnu.no tilgjengelig

----

NTNUs eksternweb www.ntnu.no er utilgjengelig for øyeblikket. Vi arbeider med å får den opp igjen.