Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.04.2018 10:15 Oppdatert: 27.04.2018 08:04

Dato 27.04 kl 0615: Alt av nett i orden igjen.
Årsak: Skade på fiberkabel etter gravearbeid.

---

15:30 Feilen er ennå ikke utbedret. Fiberbrudd.
Drives feilsøking hvor feil ligger.

---

Vi har problemer med nett i Tungasletta 2.
Nett jobber med saken.