Uforutsett hendelse
Opprettet: 23.05.2018 06:22 Oppdatert: 06.06.2018 13:47

10:40 Feilen er bekreftet løst av leverandør

-

Det er problemer med å aksessere PAGA.
Dette rammer bl.a. Timeregistrering

Feilene er meldt leverandør og vi håper det snart løser seg.