Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.07.2018 06:57 Oppdatert: 25.07.2018 12:51

Basware har fungert som det skal for alle brukere fra ca kl 12 tirsdag 24/7.

-

Ca kl 12 fredag 20/7 ble det gjort midlertidige endringer slik at de fleste får brukt Basware som vanlig.

Vi jobber fortsatt med en permanent løsning.

-

16.07: Det er fortsatt problemer. Leverandør jobber med saken

-
Det er noen problemer med Basware.

Ex:
Feilmelding "ActiveX component cant create object: Line 670”
når en forsøker å kontere faktura.

Vi ser på problemet