Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.12.2015 12:35 Oppdatert: 03.12.2015 14:04

Office365 har vært nede i dag fra kl 09:00 til ca. kl 13:00.
Det har kommet inn meldinger om at folk har klart å logge seg inn nå,
på tross Microsoft ikke har friskmeldt Office365 selv.