Uforutsett hendelse
Opprettet: 25.07.2018 12:43 Oppdatert: 03.08.2018 06:14

Det er problemer med noen av våre sentralbord.
Det vil si at det ikke besvares samtaler hos:

  • Sentralbord NTNU Trondheim
  • Sentralbord NTNU Ålesund
  • Sentralbord NTNU Gjøvik
  • Orakeltjenesten


Det jobbes nå for å løse problemet.