Ferdig
13.09.2018 14:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyret på MTFS.

NTNUs datanett (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter torsdag 13/9 mellom 16 og 23.

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.