Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.09.2018 08:27 Oppdatert: 14.09.2018 06:33

10:36 I orden

---

Det er for øyeblikket problemer med tilkobling til Adminfarm.

Brukere får feilmelding og får  ikke startet programmer herfra. 
Eks: Word 2016 [A] (A indikerer at applikasjonen ligger på Adminfarm)

Det jobbes for å finne feilen