Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.09.2018 09:01 Oppdatert: 14.09.2018 06:33

Det er problemer med Nett på Kalskinnet på grunn av en nettverkskomponent.

Feilen er kjent og feilretting pågår