Ferdig
25.10.2018 14:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Datanettet (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter på følgende bygg på Gløshaugen

  • Varmetekniske laboratorier: A-blokka og tilhørende labarealer
  • Produktdesign
  • Geologi

 

Dette skjer torsdag 25/10 mellom 16 og 23.

 

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.