Ferdig
11.12.2018 15:00 - 22:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i deler av NTNUs datanett i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre at kablet og trådløst datanett er utilgjengelig en kort periode (5-15 minutter) 

tirsdag 11. desember mellom 16 og 23.
 

Følgende bygg/områder blir berørt:

Gjøvik
Ametyst - deler av 2. etasje

Trondheim
MTFS, kjeller nord
Fishebygget
Sverres gt 10
Skiboli
Kjemiblokk 2
Kjemiblokk 3
Valgrinda 2000 (inkludert Ødegården)
Handelshøyskolen - 3. etasje
Sluppenveien 12C - 2. etasje
Marinteknisk senter, "tankhode"

Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).