Ferdig
27.03.2019 15:00 - 22:30

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 27. mars etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

  • Bygningsing.avd Nordre del (KR 382)
  • Dragvoll bygg 3 og 6 (KR 806)
  • Dragvoll bygg 10 (KR 810)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.