Ferdig
23.05.2019 07:00 - 10:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr torsdag 23.05 kl 09-12 i følgende bygg i Trondheim:

Gunnerusgate 1 4.etg (KR 123d) 
Sverresgate 14 (KR 128)


Vi forventer 40-60 minutter nedetid i hvert bygg.
Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.