Uforutsett hendelse
Opprettet: 30.08.2019 07:30 Oppdatert: 10.09.2019 12:37

Noen av NTNUs ansatte opplever korte perioder med redusert tilgjengelighet på epost. IT-avdelingen arbeider for å finne årsaken, og vi håper å løse dette så snart som mulig. 

Dersom du er en av de som opplever dette anbefaler vi at du bruker webmail https://mail.ntnu.no