Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.04.2016 08:45 Oppdatert: 02.05.2016 08:48

Vi har for øyeblikket problemer med Skype telefoner.

Eksterne anrop inn til NTNU sine Skype telefoner kommer ikke lengre enn til telefonsvarer, eller i verste fall ikke fram i det hele tatt.

Vi jobber sammen med leverandør og produsent i å finne en løsning så fort som mulig.

Mer informasjon kommer fortløpende.