Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.10.2019 11:28 Oppdatert: 11.10.2019 11:01

Min Tid er i dag 09/10 veldig treg

Problemet er meldt til leverandør og vi håper det løser seg raskt