Uforutsett hendelse
Opprettet: 30.10.2019 09:35 Oppdatert: 13.11.2019 10:58

Det er problemer med registrering av arbeidstid i MinTid.

Ofte når en registreres og trykker lagre, er feltene en fylte ut blanke. Prøv å registrere på nytt.

Saken er meldt til leverandør som ser på feilen nå.