Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.12.2019 09:27 Oppdatert: 10.01.2020 08:44

Mange brukere rapporterer om problemer med MinTid på mobil.

Saken er oversendt leverandør.

Inntil videre: Bruk MinTid på Pc