Uforutsett hendelse
Opprettet: 10.02.2020 08:29 Oppdatert: 05.03.2020 09:57

2/3 Løst

17/2 kl 0930 Uendret status

13/2 kl 08:30 Fortsatt ustabilitet. Når det gjelder feilsøking har leverandør kommet noe lenger. De ser mulig årsak og jobber med dette nå.

For som må ha transport kan sende en mail til posttransport@drift.ntnu.no de 

For hastesaker som normalt sendes i e-vaktmester kan disse sendes til kontakt@campusservice.ntnu.no12/2 kl 08:40 Forsatt ustabilitet.

10/2 kl. 10:55: Tjenesten er ustabil. IT-avdelingen jobber med å løse problemet. 

-----

Tjenesten har fungert siden 9:30. Vi jobber fortsatt med å finne underliggende årsak.

-----

Det er problemer med innlogging i Lydia/ E-vaktmester.

I samarbeid med leverandør jobbes det for å løse det.